Photo album: Rocznica ślubu

Photos by: Mirek Książkiewicz
[{"id":8775,"title":"","w":1400,"h":934,"src":"/media/photos/8775/photo8775_huger.jpg?1483527651","msrc":"/media/photos/8775/photo8775_medium.jpg?1483527651"},{"id":8776,"title":"","w":1400,"h":934,"src":"/media/photos/8776/photo8776_huger.jpg?1483527657","msrc":"/media/photos/8776/photo8776_medium.jpg?1483527657"},{"id":8777,"title":"","w":1400,"h":934,"src":"/media/photos/8777/photo8777_huger.jpg?1483527663","msrc":"/media/photos/8777/photo8777_medium.jpg?1483527663"},{"id":8778,"title":"","w":1400,"h":934,"src":"/media/photos/8778/photo8778_huger.jpg?1483527669","msrc":"/media/photos/8778/photo8778_medium.jpg?1483527669"}]